สินเชื่อเพื่อการแก้หนี้ ปิดบัญชีค้างเก่า สร้างเครดิตใหม่ แก้ปัญหาภาระผ่อน ติดเครดิตบูโรผ่อนที่ไหนไม่ผ่าน รับปรึกษาแก้ปัญหาระบบการเงินส่วนบุคคล โทร.084-532-4333


วิเคราะห์ถึงสถานะมูลหนี้ของลูกค้า คัดกรองหนี้แต่ละระเภท แสวงหาช่องทางการเจรจาปรับลดยอดหนี้ วางแผนการเจรจาต่อรองเพื่อลดยอดชำระหนี้ให้ลูกค้ามากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ประเมินถึงโอกาสในการแก้ปัญหาหนี้กับระบบการเงินของลูกค้า.

วางแผน และดำเนินการเจรจาต่อรองลดยอดหนี้ จัดหาแหล่งทุนเพื่อทำการปิดบัญชีให้กับลูกค้า และติดตามการแสดงสถานะภาพทางเครดิตกับศูนย์ข้อมูลเครดิตแห่ชาติ Credit Bureau ให้มั่นใจได้ว่าสถานะถูกเปลี่ยนไปตามวัตถุประสงค์

ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำสินเชื่อ พิจารณาและกำหนดวงเงิน ดำเนินการเกี่ยวกับหลักทรัพย์ และงานด้านเอกสารที่เกี่ยวข้อง ประสานงานสถาบันการเงิน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดทั้งติดตาม ให้คำแนะนำกับลูกค้าจกว่าจะบรรลุเป้าหมายที่วางไว้

Top services

img img

img

 

 

โอนหนี้ที่มีปัญหา ลดยอดชำระรายเดือน
 
แก้ปัญหาหนี้เสียทั้งในระบบ/นอกระบบได้ ภายใน 3 สัปดาห์ สินเชื่อเงินกู้ระยะยาว ผ่อนชำระ ได้ยาวนาน 30 ปี อัตราดอกเบี้ยลดต้นลดดอก จากสถาบันการเงิน ท่านสามารถโอนหนี้เก่ามาไว้ในการผ่อนชำระที่เดียวเป็นระยะยาวได้
img

 

 

 

ติดแบล็คลีสท์ กู้ที่ไหนไม่ผ่าน ไม่ต้องกังวลอีกต่อไป

ติดบัญชีแบล็คลิสท์ เครดิตบูโร กู้ได้หรือ?
ปัญหามุมกว้างที่ยังเป็นปมสำคัญในด้านการทำสินเชื่อทุกประเภทในปัจจุบัน Credit4Thai ทำงานให้แคบลงทั้งระบบ เราพร้อมให้คำแนะนำ จัดการเรื่องเอกสารพร้อมการยื่นกู้สถาบันการเงิน ท่านไม่ต้องกังวลเรื่องเครดิตบูโรอีกต่อไป ได้วงเงินสูง ผ่อนได้ระยะยาว สร้างเครดิตได้ใหม่อีกครั้ง
img

 

 

วงเงินสูงสุด100 เท่าของเงินเดือน

สินเชื่อเงินกู้ระยะยาว ให้วงเงินโดยการพิจารณาจากอัตราเงินเดือน และยอดรับคงเหลือ นำมาคำนวณวงเงินสินเชื่อได้สูงถง 100 เท่า จึงมั่นใจได้ว่าท่านจะได้รับการแก้ปัญหาหนี้ค้างเก่าได้

img

 

ส่งข้อมูลพิจารณาเบื้องต้น หรือติดต่อเจ้าหน้าที่

โทรฮอทไลน์: 084-532-4333
หรือแฟกซ์: 02-904-8471

กรอกแบบฟอร์มในระบบ เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับทันที ที่ได้รับข้อมูลของท่านแล้ว 

img

 

imgimg 

Debt Managment

สินเชื่อระยะยาวเพื่อการปิดหนี้/โอนหนี้ บริการสำหรับท่านที่ติดปัญหาการชำระหนี้เก่า ที่มีภาระสูงเกินกว่ารายได้ หรือไม่สามารถชำระได้ หนี้ที่อยู่ระหว่างการดำเนินการทางกฏหมาย หนี้นอกระบบที่ต้องการปิดยอดเพื่อลดภาระการผ่อนชำระให้น้อยลง โดยการรวมยอดหนี้ โอนย้ายมาชำระที่เดียวในอัตราดอกเบี้ยปกติ ปิดบัญชีที่เป็นแบล็กลีสท์ในเครดิตบูโร และสร้างประวัติชำระใหม่

ThaiCredit จะดำเนินการรวบรวมเอกสารของลุกค้า วิเคราะห์ภาระหนี้เก่าค้างชำระ เจรจาเจ้าหนี้ ตรวจสอบคุณสมบัติ แสวงหาสินเชื่อที่เหมาะสม ดำเนินการด้านเอกสาร ยื่นกู้กับสถาบันการเงิน สรูปสิทธิประโยชน์ ของลูกค้า ประสานงานกับสถาบันการเงิน และหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนบรรลุเป้าหมายของลูกค้


รู้กฎหมาย รู้ทัน ไม่เสียเปรียบ
ความรู้เรื่องเครดิตบูโร หรือ Blacklist
เครดิตบูโร ยังเป็นหนามแหลมของการกู้ไม่ผ่าน
สมาคมอาคารชุดไทย เตรียมกระทุ้งอีกรอบปลดล็อคเรื่องจ่าหนี้แล้ว.ไม่ควรติดบัญชีดำ 3 ปี ...
ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ National Credit Bureau

เครดิตบูโรคืออะไร

รายงานข้อมูลเครดิตเก็บข้อมูลใดไว้บ้าง

ประโยชน์จากการจัดเก็บข้อมูล

ใครมีสิทธิ์ที่จะเข้ามาดูรายงานข้อมูลเครดิต

การติดแบล็กลิส (Black List)

การตรวจสอบข้อมูลเครดิตของตัวท่านเอง

ระเบียบการยื่นขอตรวจสอบข้อมูลเครดิตสำหรับเจ้าของข้อมูล

ลงประกาศขายสินค้า